KOŁA ZAINTERESOWAŃ

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli

Serdecznie zaprasza wszystkich emerytów i rencistów na spotkania Klubu Seniora.

Proponujemy:

– zajęcia muzyczne – chór seniora SUCHOWOLSKIE NUTKI,

– zajęcia plastyczne – malarstwo,

– zajęcia sportowe – NORDIC WALKIG.

Szczegółowych informacji udzielają instruktorzy poszczególnych grup. Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

Zapraszamy do wspólnego rozwijania zainteresowań i czekamy na propozycje innych działań.

GOKSIT

Najważniejsze wydarzenia GOKSIT

wspierają nas

Skip to content