O nas

Gminny Ośrodek Kulutry Sportu i Turystyki w Suchowoli

Podstawowym zadaniem ośrodka kultury jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych lokalnej społeczności, poprzez tworzenie różnorodnej oferty zachęcającej do kontaktu ze sztuką oraz jej aktywnego współtworzenia. Nasz Ośrodek Kultury jest miejscem wielu interesujących wydarzeń i przedsięwzięć, organizujemy wiele imprez cyklicznych o zasięgu gminnym, wojewódzkim, ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym.

Swoje zadania realizujemy przede wszystkim poprzez organizację wydarzeń i imprez kulturalnych oraz utrzymywanie stałych kół zainteresowań i warsztatów. Dużą wagę kładziemy również na sport. Propagując zdrowy, aktywny tryb życia zachęcamy mieszkańców gminy do udziału w zawodach, turniejach i sportowej rywalizacji. Organizujemy różne przedsięwzięcia na boisku „Orlik” w Chodorówce Nowej, a także nad zalewem w Karpowiczach.

Współpracujemy z placówkami oświatowymi położonymi na terenie gminy, parafiami, stowarzyszeniami.

Naszym celem jest również promocja gminy Suchowola.

konwersje cyfrowe domów kultury

Jesteśmy beneficjentem projektu grantowego „Konwersje Cyfrowe Domów Kultury” dofinansowanego z Funduszy Europejskich, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. W ramach projektu „E-kultura w Suchowoli” kupiliśmy m.in. zestaw do webinarów i podcastów, zestaw do transmisji audio-video wydarzeń kulturalnych, tablety do zajęć graficznych online i wiele innych.

GOKSiT

Najważniejsze wydarzenia GOKSIT

wspierają nas

Skip to content