Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.

Otwarte Mistrzostwa Polski we wrotkarskie szybkim- regulamin

 

 

REGULAMIN

Impreza dofinasowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

 

 1. Cele zawodów
 • wyłonienie Mistrzów Polski LZS we wrotkarstwie szybkim,
 • upowszechnianie sportu wrotkarskiego w środowisku wiejskim,
 • promocja zdrowego trybu życia,
 • upamiętnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki,
 • promocja walorów Podlasia.

 

 1. Organizatorzy
 • Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe,
 • Burmistrz Suchowoli,
 • Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli,
 • Polski Związek Sportów Wrotkarskich

 

 1. Termin i miejsce zawodów

Zawody odbędą się  24 września 2022 r. w Suchowoli (woj. podlaskie), zgodnie z poniższym harmonogramem:

8.00  – 11.00         –  zapisy w Biurze Zawodów (odbiór pakietów startowych)

10.00                     –  wyścig dla dzieci do 6 lat   (rok ur.  2016 i młodsi)     –  dystans         400 m

10.20                     – wyścig dla dzieci 7-9 lat  (rok ur. 2013-2015)     –  dystans         400 m

10.40                     –  wyścig dla dzieci 10-12 lat  (rok ur.  2010-2012) –  dystans   1,18 km (1 runda)

11.00                     –  wyścig dla dzieci 13-17 lat   (rok ur.  2005-2009) –  dystans    2,36 km   (2 rundy)

12.00                     –  wyścig fitness  –  dystans    14,5  km    (1 pętla)

12.00                     –  start do wyścigu głównego     –  dystans    43,5 km     (3 pętle)

12.15                     –  dekoracja: wyścigi dzieci i młodzieży

15.00                     –  dekoracja: wyścig fitness i wyścig główny

 

 1. Wyścigi fitness i główny:

Zawodnicy startujący w wyścigach fitness i głównym pokonują tę samą trasę, przy czym zawodnicy startujący w wyścigu fitness przejeżdżają ją jednokrotnie, a zawodnicy startujący w wyścigu głównym trzykrotnie.

Start i  meta wyścigów będą zlokalizowane w Suchowoli na ul. Pl. Kościuszki, w pobliżu Zespołu Szkół im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

 • Trasa

Zawodnicy po starcie na ul. Plac Kościuszki pojadą później: ul.3 Maja, ul. Kupiecką do Okopów, a następnie do Laudańszczyzny, gdzie na podjeździe nastąpi nawrót i powrót tą samą trasą do Suchowoli, a w niej jazda ulicami : Młodych – ul. Rzemieślniczą – Augustowską, na której nastąpi  finisz wyścigu fitness oraz wyjazd na rundę drugą i trzecią wyścigu głównego, identyczną jak runda pierwsza. Na przeważającej części trasy wyścig  będzie odbywać się na jezdni dwukierunkowej i dlatego zawodnicy zobowiązani są jechać po prawej stronie jezdni, aby uniknąć kolizji z zawodnikami jadącymi z naprzeciwka. Końcowy fragment wyścigu o długości 1,18 km będzie pokonywany całą szerokością jezdni i na nim nie obowiązuje zasada unikania kolizji z zawodnikami  jadącymi z naprzeciwka.

 

 1. Wyścigi dla dzieci i młodzieży
 • Trasa wyścigu na 400 m będzie zlokalizowana na ul. Augustowskiej
 • Trasy pozostałych wyścigów będzie stanowić pętla wiodącą ulicami: Młodych – Rzemieślniczą – Augustowską, na której będą odbywać się wszystkie finisze. Do dyspozycji pozostaje cala szerokość jezdni.

 

 1. Zasada wyprzedzania we wszystkich wyścigach:

Zawodnik zbliżający się do zawodnika wyprzedzanego winien krzyknąć: lewa wolna    i dokonać wyprzedzenia po lewej stronie zawodnika wyprzedzanego, przy czym zawodnik wyprzedzany winien zjechać na prawą stronę jezdni.

Na czas trwania zawodów trasa zostanie wyłączona z ruchu kołowego. Przejazd samochodów w przecznicach przecinających trasę i przejść  dla pieszych będzie regulowany przez  służby porządkowe organizatorów.

 

 1. Biuro zawodów, zgłoszenia i opłaty startowe

Zgłoszenia do wszystkich wyścigów będą przyjmowane internetowo za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego pod adresem

https://dostartu.pl/wrotki_suchowola-v7887

– do 20 września 2022 r. do godz. 23:59  lub do wyczerpania limitów – dostępnego na stronie  Możliwe będzie zapisanie się do wyścigów w Biurze Zawodów, pod warunkiem istnienia wolnych miejsc.

Limity uczestników,  są następujące:

 • Wyścig główny –  250 zawodników
 • Fitness        –  100 zawodników

W zapisach do wyścigów dla dzieci i młodzieży limity nie obowiązują.

Za zgłoszenie uważa się  wypełnienie przez uczestnika formularza zgłoszenia i uiszczenie opłaty startowej. Płatności należy dokonywać poprzez system DOTPAY po wcześniejszym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Zgłaszający ponosi koszt  związany z dokonaniem operacji bankowej.  Dowodem wpłynięcia opłaty startowej jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku uczestnika na liście startowej. Jeżeli po upływie 7 dni od terminu dokonania operacji bankowej numer startowy nie pojawi się, uczestnik zobowiązany jest skontaktować się z organizatorem telefonicznie lub mailowo. Organizator nie odpowiada za niewłaściwe wypełnienie zgłoszenia uczestnictwa  Raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Opłaty startowej nie można przenosić na innego zawodnika. Opłatę można uiścić bezpośrednio w Biurze Zawodów wyłącznie gotówką.

Każdy zawodnik winien zgłosić się do Biura Zawodów w celu potwierdzenia startu oraz odbioru pakietu startowego. Pakiet startowy należy odebrać w godzinach otwarcia biura zawodów, tj. w godz. 8.00-11.00. Organizatorzy nie przewidują przesyłania pakietu startowego w przypadku rezygnacji zawodnika ze startu w wyścigu.

Podczas weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów wymagany będzie własnoręczny podpis wyrażających zgodę na udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

Biuro zawodów zlokalizowane będzie w pobliżu Kina Kometa w Suchowoli i będzie otwarte w dniu zawodów od godz. 8.00.

Zgłoszenia dzieci do wyścigów odbywać się będą internetowo lub w Biurze Zawodów, najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem wyścigu. Zgłoszenia zawodników niepełnoletnich mogą dokonać rodzice lub ich opiekunowie prawni.

Start w wyścigach fitness i głównym jest płatny.

W wyścigu fitness opłata startowa wynosi:

 • przy zapisach internetowych           – 40 zł
 • w dniu imprezy                                   – 50 zł

W wyścigu głównym opłata startowa wynosi:

 • przy zapisach internetowych           –   80 zł
 • w dniu imprezy                                   – 120 zł

Dla emerytów ( kobiety ur.w 1960 roku i wcześniej–mężczyźni ur. w 1955 roku i wcześniej ) opłata startowa w wyścigu głównym wynosi 40 zł, a w dniu zawodów 50 zł.

Dzieci i młodzież do la 16 są zwolnieni z opłaty startowej.

W ramach opłaty startowej w wyścigu głównym organizator zapewnia uczestnikom:

 • 1 numer startowy + agrafki,
 • chip,
 • napoje na trasie,
 • obsługę sędziowską,
 • obsługę medyczną,
 • obsługę Biura Zawodów,
 • szatnie, umywalnie,
 • medal pamiątkowy,
 • posiłek regeneracyjny.

W ramach opłaty startowej w wyścigu fitness organizator zapewnia uczestnikom:

 • 1 numer startowy + agrafki,
 • chip,
 • napoje na trasie,
 • obsługę sędziowską,
 • obsługę medyczną,
 • obsługę Biura Organizatora Zawodów,
 • szatnie, umywalnie,
 • medal pamiątkowy,
 • posiłek regeneracyjny.

Dzieciom i młodzieży organizator zapewnia :

 • numer startowy,
 • chip,
 • obsługę sędziowską,
 • obsługę medyczną,
 • obsługę Biura Organizatora Zawodów,
 • szatnie, umywalnie,
 • medal pamiątkowy,
 • posiłek regeneracyjny.

 

 1. Kontakt z organizatorem.

Istnieje możliwość skontaktowania się z organizatorem

 • email – ok.suchowola@wp.pl
 • telefonicznie – 604942018

 

 1. Pomiar czasu

Pomiar czasu odbywać się będzie przy pomocy chipów aktywnych – oficjalnym czasem jest czas brutto.

Pomiar czasu w systemie RFID: EPCglobal UHF Klasy 1 Generacji 2 / ISO 18000-6C. Chip pomiaru czasu umieszczony w numerze startowym.

Numer startowy należy zamocować na udzie w miejscu widocznym. Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika.”

 

 1. Klasyfikacje i nagrody

W zawodach  będą prowadzone następujące klasyfikacje:

 • Mistrzostwo Polski Ludowych Zespołów Sportowych open kobiet i mężczyzn w wyścigu głównym,
 • kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn w wyścigu głównym,
 • kategorie open kobiet i mężczyzn w wyścigu fitness.

W wyścigu głównym o Mistrzostwo Polski Ludowych Zespołów Sportowych zwycięzcy otrzymają puchary i nagrody finansowe.  Wysokości nagród dla kobiet i mężczyzn są następujące:

 • za I miejsce            – 1500 zł
 • za II miejsce           – 1000 zł
 • za III miejsce          – 500 zł

Od nagród finansowych pobrany będzie podatek zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy o podatku od osób fizycznych.

W przypadku pozyskania dodatkowych środków nagrody finansowe mogą ulec zwiększeniu.

W wyścigu głównym, w kategoriach wiekowych zgodnych z poniższym wyszczególnieniem, miejsca I-III zostaną nagrodzone medalami i nagrodami rzeczowymi.

Kategorie wiekowe damskie i męskie w wyścigu głównym:

 • Kategoria od 16 do 30 lat                (rok ur. 1992 – 2006)
 • Kategoria od 31 do 40 lat                (rok ur. 1982 – 1991)
 • Kategoria od 41 do 50 lat                (rok ur. 1972 – 1981)
 • Kategoria od 51 do 60 lat                (rok ur. 1962 – 1971)
 • Kategoria od 61 do 70 lat                (rok ur. 1952 – 1961)
 • Kategoria od 71 lat                            (rok ur. 1951 i wcześniej )

W wyścigu fitness zawodnicy ( kobiety i mężczyźni ) którzy staną na podium otrzymają medale i nagrody rzeczowe.

Na dystansach dla dzieci i młodzieży zawodnicy zajmujący miejsca I-III zostaną nagrodzeni medalami i nagrodami rzeczowymi.

Kategorie chłopców i dziewcząt:

 • Kategoria do 6 lat                            (rok ur.  2016 i młodsi)
 • Kategoria od 7 do 9 lat                    (rok ur. 2013-2015)
 • Kategoria od 10do 12 lat                  (rok ur.  2010-2012)
 • Kategoria od 13 do 17 lat                (rok ur.  2005-2009)

 

 1. Informacje organizacyjne

Zawody rozegrane zostaną w formule otwartej. Do startu dopuszczeni będą  zawodnicy krajowi oraz zawodnicy  z zagranicy.

Limit czasu dla pokonania wyścigu głównego      –  2.5 godziny

Limit czasu dla pokonania dystansu fitness          –  1.5 godziny

Zawodnicy we wszystkich wyścigach muszą mieć   numery startowe przymocowane na nogach (uda) po stronie zewnętrznej..

W wyścigu fitness, i  wyścigu głównym prawo startu mają osoby urodzone w 2006 roku i starsze. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę opiekunów prawnych na udział w zawodach oraz posiadać aktualne badania sportowe.

Na trasie, w miejscu nawrotu w miejscowości Laudańszczyzna, będzie usytuowany punkt kontrolny. Zawodnicy, którzy nie przejadą koło tego punktu zostaną zdyskwalifikowani.

Trasa wyścigu głównego będzie zamknięta  dla ruchu kołowego do godziny 14.30.

Punkty wody w wyścigach fitness i głównym  będą  znajdować   się  w pobliżu linii startu oraz w miejscowości Laudańszczyzna ( na podjazdach ). W punktach wody znajdować się będą wody zabezpieczone przez organizatora.

Podczas wyścigu wszyscy zawodnicy muszą posiadać chip przytwierdzony w miejscu wskazanym przez organizatora. Umieszczenie chipu w innym miejscu grozi dyskwalifikacją. Nieuwzględnienie zawodnika w pomiarze czasu wynikające z błędnie przytwierdzonego chipa nie stanowi podstawy do protestu.

Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do jazdy w kasku ochronnym. Kaski muszą być prawidłowo zapięte, tak aby zapewniały optymalną ochronę głowy przez cały czas.

Podczas wyścigu zawodnicy mogą mieć ochraniacze na nadgarstki lub rękawiczki. Mogą też mieć założone ochraniacze na łokcie i kolana.

Maksymalna wielkość kółek może wynosić  125mm.

Podczas wyścigu zawodnikom nie wolno ani popychać, ani ciągnąć innych zawodników. Zakazane jest także blokowanie innych zawodników poprzez umyślną zmianę toru jazdy.

Nie wolno udzielać pomocy innemu zawodnikowi poprzez wypychanie ich do przodu.

Podczas dublowania obowiązuje „zasada uprzywilejowania liderów”. Dublowani zawodnicy zobowiązani są do zjechania na prawą część drogi i ustąpienia miejsca dublującym ich zawodnikom.

Koszty opłaty startowej, dojazdów, noclegów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub organizacje delegujące.

 

 1. Dyskwalifikacja

Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w następujących przypadkach :

 • stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku (decyzje obsługi medycznej),
 • przekroczenia limitu czasu,
 • nieodnotowania obecności zawodnika w punkcie nawrotu,
 • złamania zasad bezpieczeństwa,
 • nieprzestrzegania zasad fair-play oraz przepisów niniejszego regulaminu,
 • nie wykonywania poleceń organizatora,

 

 1. Postanowienia końcowe
 2. W czasie trwania zawodów wszyscy zawodnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, sędziów, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.
 3. Organizator zapewnia podstawowy pakiet ubezpieczenia OC. Uczestnicy mogą na własny koszt zadbać o indywidualne ubezpieczenie na okoliczność zaistnienia wypadku.
 4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora .
 5. Zgłaszający się do udziału w wyścigu uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 6. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów.
 7. Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu i informacji zawartych we wszystkich materiałach związanych z zawodami.
 8. Organizatorzy nie zapewniają noclegu. Istnieje indywidualna możliwość zarezerwowania noclegów w Suchowoli i jej okolicach. Informacje o bazie noclegowej będzie można znaleźć na stronie internetowej www.suchowola.pl oraz www.goksuchowola.com
 9. Wizerunek. Wszyscy uczestnicy Mistrzostw i inny powiązany
  personel biorący udział w  wyrażają zgodę na rozpowszechnienie swojego
  wizerunku, utrwalonego w formie zdjęć lub relacji video, sporządzanych w trakcie
  Mistrzostw, w tym np. w czasie udziału w zawodach, również w obecności innych
  uczestników. Zdjęcia i relacje video mogą być dostępne w prasie, na stronach
  internetowych Organizatorów oraz jego struktur wojewódzkich, innych uczestników
  Mistrzostw, branżowych stronach internetowych, kontach Organizatorów w mediach
  społecznościowych oraz w informatorach branżowych.
 10. W sprawach spornych nie ujętych w regulaminie rozstrzyga Organizator.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Mistrzostw oraz obsługi jest Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w Warszawie, ul. Seweryna Krzyżanowskiego 46A, 01-220 Warszawa (dalej: „LZS”).
 2. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez LZS danych osobowych można kierować na adres: lzs@lzs.pl
 3. Dane osobowe (tj. imię i nazwisko, data urodzenia, przynależność klubowa, województwo oraz wizerunek) będą przetwarzane w celu: umożliwienia startu w Mistrzostwach, przeprowadzenia i odbycia Mistrzostw, informowania o przebiegu Mistrzostw i wynikach zawodników na nim osiąganych, promowania Mistrzostw w mediach, sprawozdawczości dotyczącej Mistrzostw.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes LZS w postaci umożliwienia zorganizowania i promowania Mistrzostw i działań LZS z tym związanych, realizacji celów statutowych LZS, w szczególności wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promowania rozwoju sportu, rekreacji i wychowania fizycznego oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO – niezbędność do wykonania zadania (zorganizowania Mistrzostw), realizowanego w interesie publicznym.
 5. LZS może ujawniać dane osobowe upoważnionym pracownikom/współpracownikom LZS, którzy w celu wykonywania swoich obowiązków muszą posiadać dostęp do tych danych; pozostałym współorganizatorom; partnerom i sponsorom Mistrzostw; przedstawicielom mediów relacjonującym przebieg Mistrzostw; podmiotom świadczącym na rzecz LZS usługi, np. usługi hostingu, usługi informatyczne; dostawcy oprogramowania służącego do zgłaszania kandydatów oraz podmiotom, w tym organom i urzędom, które mogą żądać ujawnienia danych osobowych na podstawie przepisów prawa (odbiorcy danych).
 6. Dane osobowe  będą  przechowywane do czasu zaistnienia podstawy do ich usunięcia.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich:
 • sprostowania w przypadku gdy Pani/Pana dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • usunięcia w przypadku gdy:
 1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały przetwarzane,
 2. cofnie Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych i brak jest innej podstawy przetwarzania,
 3. wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych i brak jest nadrzędnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania,
 4. dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
 5. dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 • ograniczenia przetwarzania w przypadku, gdy:
 1. kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych,
 2. dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie wyraża Pani/Pan zgody na ich usunięcie,
 3. dane nie są już potrzebne dla LZS, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do obrony lub dochodzenia roszczeń,
 4. wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie LZS są nadrzędne wobec podstawy Pani/Pana sprzeciwu,
 • przenoszenia danych w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 • wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony w związku z Pani/Pana szczególną sytuacją.
 1. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.
 2. W przypadku jeśli Pani/Pana dane osobowe nie zostały podane przez Panią/Pana osobiście, oznacza to, że uzyskaliśmy je od klubu sportowego lub związku sportowego, do którego Pan/Pani przynależy. Podanie danych osobowych nie było wymogiem ustawowym, ale jest konieczne do wzięcia udziału w Turnieju.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich.
 4. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

 

Szczegóły

Data:
15 września 2022
Godzina:
08:00 - 17:00
Skip to content